Mindannyian elképzeljük, milyen lesz születendő gyermekünk, sokan egész életünket eltervezzük és mindez megváltozik abban a pillanatban, amikor nem teljesen egészséges gyermekünk születik. Fogyatékkal élő gyermek születése esetén meg kell tanulni elgyászolni meg nem született egészséges gyermekünket, hogy ezáltal elfogadjuk, aki világra jött. Nem, nem megtagadjuk, pont hogy elfogadjuk Őt teljes valójában!

Mi a gyászfeldolgozás nekem? Miért segíthet a módszer a fogyatékkal élő embernek és családjának? Számtalan gondolat jut eszembe, de ami nekem igazán keretet adott a módszerhez, az ez a mondat volt a Gyógyulás a gyászból c. könyvben: „Készségekre tehetünk szert, … lezárhatjuk kapcsolatunkat a történtek okozta bánattal, csalódással, elégedetlenséggel, szívfájdalommal.” (86.old.)

Nem kell elfelednünk a személyt, az eseményt – nem a gyász tűnik el, a megélés minősége, a fájdalom érzelmi töltete változik meg általa. Emléke tudatunkban marad, de többé már nem ’úgy fáj’, mint eddig. Nem, nem idealizálunk. Nem megszépítjük a múltat és sajnos megmásítani sem tudjuk, de a hozzá való viszonyulásunk megváltozhat, ami kedvező hatással lehet jelenünkre és jövőnkre.

Miért fontos ez nekünk és hogyan függ össze a fogyatékossággal élő emberek életével? Mi lehet ebben az esetben veszteség? Miért van szükség itt is a gyász feldolgozására? A haláleseti gyász mellett még számos életesemény hozhatja magával a veszteség érzését. Gyászfolyamat indulhat el ugyanúgy, mint bármely más család esetében az élet bármely szakaszában, bármely életeseményre adott válaszreakcióként, legyen az akár boldog, akár fájdalmas pillanat, mind okot adhat a veszteség érzésének megélésére, gyász megjelenésére. Ilyen lehet, amikor kiderül, hogy fogyatékkal élő gyermekünk született, vagy amikor állapotáról orvosi diagnózist kapunk, vagy amikor az általunk korábban elképzelt életút eltérően alakul. Sok éves tapasztalatom az, hogy ebben a helyzetben ritkán kapnak segítséget a családok, ami a feldolgozatlanul maradó gyász miatt súlyosbítja a traumát, ill. egész életükre hatással van. Ez igenis jelentős gyász, aminek nagyon komoly negatív hatása van a szülők életére, a gyermek életére, a család életére… Ezért dolgozni kell vele!  A gyász megélése, feldolgozása elengedhetetlen, amihez a Gyászfeldolgozás Módszer® képzett specialistái tudnak támogatást adni a könyvben is leírt cselekvésprogram segítségével.

Amikor úgy érezzük, kicsúszik lábunk alól a talaj, mert az addig dédelgetett álmaink, várakozásaink más irányt vesznek. Mikor elképzelünk valamit, de az mégsem alakul vágyaink szerint. Elvárásainkat semmibe veszi az élet. Amikor veszteség ér minket, gyászolunk. Ez fájdalmas, de érthető és normális reakció.  A kérdés az, hogy mit tudunk kezdeni vele, hogyan tovább?! …Ezért dolgozni kell vele! A gyász megélése és feldolgozása elengedhetetlen…

Fontos tudni, hogy minden olyan változás, melyet a fogyatékosság megjelenése okoz a családban, az lehet veszteség, elindíthat gyászt:

 • a (fogyatékos) gyermek születése
 • a fogyatékosság megjelenése (veleszületett, későbbi diagnózis, vagy szerzett fogyatékosság esetén egyaránt)
 • a családi struktúra átalakulása (egyik szülő otthon marad a gyermekkel)
 • a diagnózis kezelése (ki tudjon róla és ki az, akinek nem mondjuk el)
 • az egyedüllét érzése (nincs kapcsolat sorstársakkal)
 • a gyermek felnőtté válása, időskor (szülő helyzetének változása ennek függvényében)
 • a gyermek szociális ellátásban való elhelyezése (dilemmák, fájdalmak, lelki háttér)
 • kirekesztettség megélése
 • kiszolgáltatottság érzésének állandó jelenléte
 • (rideg) integráció és annak hatásai
 • családi kapcsolatok alakulása
 • autista ember saját megélései, sikerei és kudarcai, stb.

„Minden gyász egyedi, mert minden ember egyedi” (35.old). A megélés, az érzelmek intenzitása, ez mind egyénileg különböző. A cselekvésprogram egy lehetőség, mely keretet ad az egyén igényeihez, aktuális lelki állapotához igazított feldolgozáshoz. Hatékony eszköze lehet a fogyatékkal élő személynek és családjának is a történtek okozta bánatukkal, csalódásukkal, elégedetlenségükkel, szívfájdalmukkal való kapcsolatuk lezárásához. Legyen szó bármely életterületről, eseményről, tapasztalásról a gyanútól a diagnózisig, vagy azt követően bármikor, bármely életszakaszban.

Herfert Kriszta
Gyászfeldolgozás Módszer®  Specialista

2021. december 3.

Megosztás

Megosztom ezt az oldalt.